สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

‎การขาดแคลนธาตุหายากอาจขัดขวางนวัตกรรม‎

‎การขาดแคลนธาตุหายากอาจขัดขวางนวัตกรรม‎

‎ โดย ‎‎ ‎‎ ‎‎Hsu Jeremy‎‎ ‎‎ ‎‎ เผยแพร่ ‎‎14 กุมภาพันธ์ 2010‎‎วัสดุโปร่งใสอาจนําไปสู่การใช้แล้วทิ้ง‎‎ซิลิคอนอาจเป็นตัวแทนขององค์ประกอบหนึ่งของโลกที่พบได้ทั่วไป แต่มันเปลี่ยนซิลิคอนแวลลีย์ให้กลายเป็นทางเดินที่มีเทคโนโลยีสูงและช่วยนําโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร‎‎ตอนนี้ธาตุหายากที่มีชื่อแปลกใหม่เช่น europium และ...

Continue reading...